پاک لوستر حامی سبک جهانی کیک-جیتسو MMA ایران

خبر ویژه جلسه شیهان سیامک خرمی رئیس کیک جیتسو M...

پاک لوستر حامی سبک جهانی کیک-جیتسو MMA  ایران

خبر ویژه

جلسه شیهان سیامک خرمی رئیس کیک جیتسو MMA ایران و آسیا

و مدیر محترم پاک لوستر جناب اقای خسرو پاک نژاد

جهت حمایت شرکت پاک لوستر از سبک جهانی کیک جیتسو در سال ١٣٩٦

https://t.me/siamakmmairan


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...