کمیته های اصلی استان یزد

[رئیس سبک] [کمیته های اصلی استان یزد] [دبیر سبک...

کمیته های اصلی استان یزد
رئیس سبک

کمیته های اصلی استان یزد

دبیر سبک

کمیته های اصلی استان یزد

مسابقات

بانوان استان یزد

MMA

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

wmmaf

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

بسیج

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

داوران

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد


1 نظر

رضا شهروز
رضا شهروز  ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ - ۱۴:۳۲:۳۰

سلام شیهان رضا شهروز هستم ازاستاد خوزستان شهر اهواز مدت 10ساله سبک نیوفول کنتاکت کار میکردم ومدت4ساله کیک بوکسینک کارمیکنم خواستم با سبک شما بیشتر آشنا بشم به امید خدا در خوزستان بتونم این سبک رو فعالش کنم