کمیته های اصلی استان یزد

کمیته های اصلی استان یزد
1


1 نظر

رضا شهروز
رضا شهروز  ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ - ۱۴:۳۲:۳۰

سلام شیهان رضا شهروز هستم ازاستاد خوزستان شهر اهواز مدت 10ساله سبک نیوفول کنتاکت کار میکردم ومدت4ساله کیک بوکسینک کارمیکنم خواستم با سبک شما بیشتر آشنا بشم به امید خدا در خوزستان بتونم این سبک رو فعالش کنم