قسمت اول (اساسنامه موزیکال فرم کیک جیتسو MMA )

  • فرم : سبک ژاپنی • فرم : کره ای • فرم : سربا...

قسمت اول  (اساسنامه موزیکال فرم  کیک جیتسو MMA )

 

• فرم : سبک ژاپنی
• فرم : کره ای
• فرم : سربازان قدیمی (پیشکسوتان
• فرم : سربازان قدیمی (پیشکسوتان- قسمت سلاح
• فرم : سبک منعطف سنتی
• فرم : با سلاح های سنتی خلاقانه و موسیقی
• فرم : سبک آزاد
• فرم : سبک آزاد سلاح : مبتکرانه – بدون موسیقی 
• فرم : فرم های مبتکرانه
• فرم : مبتکرانه با سلاح
• شکستن اجسام سخت
• دفاع شخصی 
• کمپو
• تای چی

 

 فرم های سنتی

Traditional Forms


شخصی که یک فرم را آماده میکند باید آن فرم را به روش های واقعی ذهنی و فیزیکی تشریح کند تا بتواند فرم مورد نظر خودش را در سناریو های مختلف پیاده سازی کند.حرکات استفاده شده باید مناسب استایلی(سبک) که فرم در آن آماده سازی شده است باشد. تکنیک ها باید با قدرت تمام تمرکز و حرکات ناگهانی(انفجاری) اجرا شود!!! در هنگام اجرای فرم تمام تکنیک های پایه باید به صورت منطقی و مرتبط با فرم انتخاب شده اجرا شود . در تمام استایل ها ؛ اسم شرکت کننده اسم فرم و اسم باشگاه(یا کشور) باید به داوران اعلام شود. در تمام بخش ها 4 نفر واجد شرایط به فینال راه پیدا می کنند و کارشان را به صورت برعکس اجرا می کنند.این یک اختیاری است در سطح ملی که برنده می تواند پس از فقط 1 دور درباره ی آن تصمیم بگیرد.در تمامی رقات های جهانی جایی که رنکینگ وجود دارد مسابقات بر گزار می گردد.


A person performing a form must express and demonstrate a mentally and physically realistic approach to the various defense scenarios he/she is trying to emulate. The moves within the Form must be appropriate to the style being performed. Techniques should be performed with full power, focus and explosiveness. When executing the form all basic techniques should be performed logically and be relative to the selected Form. The Competitor’s name, the name of the form and club, (or country) must be announced to Judges in all styles. In all sections 4 people will qualify for the final, and will perform again in reverse order. It is optional at National level that the winner can be decided after only one round. In all World level competitions, wherever rankings are available, heats must be seeded

.
داور فرم باید سابقه ی عرفی داشته باشد و حداقل دارای کمربنده مشکی درجه یک یا معادلش باشد.

A Referee for Forms must have traditional background, and be a minimum 1st degree Black Belt or similarly.

 


کشور میزبان در استفاده از تشک برای مسابقه مختار است. در لیست انتخاب شده ی wmmaf فرم های معتبر ژاپنی اوکیاناوایی و کره رسمی است. تمامی فرم های خلاقانه از جمله با موسیقی یا بدون موسیقی ، با سلاح یا بدون سلاح و هر فرمی که جزو سبک های سنتی خوانده میشود و در لیست نام برده نشده است تنها در بخش 9 باید اجرا شود. هر فرم سنتی باید با توجه به سبک اجرا شود برای مثال فرم شتوکان را نمیتوان در تکواندوی کره اجرا کرد. این رویه برای فرم کوبودو ی سنتی نیز جاری است . تنها فرم های سنتی انتخاب شده در wmmaf همانند فرم کوبودو معتبر هستند . بقیه ی فرم های سلاح بدون موسیقی باید در بخش 10 اجرا شوند .

It is at the host country’s discretion i.e. the promoter, to decide if mats are to be used on the area or not. Valid traditional WMMAF forms like Japanese, Okinawa or Korean are listed on the official “WMMAF selected listing of official Okinawa Japanese Hard style and Korean Forms” All creative forms with and without music, with and without weapons, and any so called traditional styles which are not listed, must be performed only in division nine, creative forms no music. Any traditional form must be announced according the style. For example Shotokan Kata Bassai-Dai can not be done in Korean or Taekwondo style. Same procedure for traditional Kobudo forms. Only such traditional forms listed in the WMMAF selected Kobudo forms list are valid. Others must be performed in division ten, creative forms weapons no music.

 

 

امتیازات داوران 5-3 با یکدیگر حساب میشوند

Scoring 3-5 judges scoring with the highest and lowest scores taken away.

 

امتیازات بصورت اعشاری داده می شود

Points are given to one decimal place


در دور مقدماتی محدوده ی امتیاز بین 0/6 تا 0/8 است ( امتیاز مبنا 7 است) ودر فینال بین 0/8 تا 9/9 است(امتیاز مبنا 9 است )

In preliminary rounds will range between 6,0 and 8,0 (starting point 7), in finals between 8,0 and 9,9 ( starting point 9 )

 

در تمامی مقاطع تنها 4 نفر واجد شرایط راهیابی به فینال می شوند. رنکینگ جهانی مسابقات اخیر در نظر گرفته میشود برای مثال درجه 1 جهان آخرین نفر حاضر می شود . مسابقه دهندگان با توجه به امتیاز کسب شده در مسابقات رده بندی می شوند. در مورد قرعه کشی فرم های هارداستایل و سافت استایل مسابقه دهندگان می توانند درخواست کنند که دومین فرم خود را اجرا نمایند.

In all sections only 4 people will qualify for the finals. Current World ranked competitions will be seeded. For example, the World ranked No. 1 will go last. In the finals, the competitors will be seeded according to their score in the heats. In the case of a draw in Hardstyle and Softstyle, the competitors will be asked to do a second and different form.

 

در سطح ملی و بین الملی تمامی رقابت کنندگان باید بتوانند حداقل 2 فرم را اجرا کنند . اگر رقابت کننده ای فرم متفاوتی اجرا نکند می تواند فرم اولیه ی خود را با جریمه ی 5/0 که توسط هر داور کسر می شود دوباره اجرا کند . شما می توانید یک فرم یا کاتای خلاقانه را در بخش های مربوطه دوباره اجرا کنید . اگر شرکت کنندگان از سلاح استفاده می کنند افتادن سلاح به عنوان عدم کنترل تلقی می شود . 5/0 امتیاز به عنوان جریمه توسط هر یک از داوران کسر میشود . اگر شرکت کننده ای از یک جفت سلاح استفاده می کنند ( به عنوان مثال کاما یا سای ) آنها نباید با هم بر خورد ناشیانه ای داشته باشند . در غیر این صورت 5/0 امتیاز توسط هر داور کسر می شود .


At National and International level, all competitors should be able to perform at least two different Forms. If the competitor does not show a different form, he can repeat the first form with a penalty of 0,5 being deducted by each Judge. You can repeat the same Form or Kata in all creative categories. If the competitor is using a weapon and the weapon is dropped, this will be deemed a lack of control and a penalty minus of 0.5 will be deducted from their score by each Judge. If the competitor is using a pair of weapons ( e.g. Kama or Sai ) they may not clash together clumsily or a penalty of 0.5 will be deducted by each judge.


موارد بالا در بخش مبتکرانه نیز اعمال می شود .در صورت لزوم وقت نگه دار تعیین می شود . داوران از فریاد غافل نشوند زیر ا فریاد ؛ قدرت تلقی نمیشود .

This also applies in creative divisions. A time keeper will be appointed, if necessary. Judges will not be blinded by shouting at every technique; this does not constitute strength.

 


ارائه ی کد لباس : رقابت کنندگان باید یونیفرم هنر های رزمی را بپوشند ، هیچ تی شرتی نباید پوشیده شود از جمله تی شرت های باشگاهی ، یونیفرم ها باید تمیز و اندازه باشد . کمربند باید متناسب با درجه باشد و هیچ زیور آلاتی نباید استفاده شود ، از لباس های نمایشی نباید استفاده شود، هیچ گونه جلوه های ویژه ای از جمله یخ خشک، لیزر، دود و ... نباید باشد ، هیچ گونه حرکات موزونی نباید در فرم داخل شود .

Presentation Dress code:the competitor must wear a martial arts uniform. No T-shirts may be worn, including club T-shirts. The uniform must be clean and pressed. Belt of appropriate grade must be worn, no jewellery may be worn. No costumes may be used; no special effects i.e. dry ice, lasers, smoke etc. No dance moves are to be included in your form;

 

رقابت کننده باید سبک ،باشگاه یا کشورخود را با توجه به این که رقابت در سطح کشوری یا بین الملی است اعلام نماید . مسابقه دهنده باید در طول ارائه، اجرا ، یا انجام کاتا یا فرم حسن رفتار داشته باشد .


The Competitor must announce Style, Club or Country, according to whether competition is National or International. The Competitor must show good etiquette at all times in the presentation, performance or application of Kata or Form.

 

حسن رفتار : در زمانی که مسابقه دهنده بر روی تشک یا خارج از آن است باید احترام و نظم خودش را در تمامی زمان ها نشان دهد .باید به دیگر رقبا احترام بگزارد . مقررات زمین شامل احترام رقابت کننده به کل زمین مسابقه و به سمت داوران می شود .شرکت کننده باید مقدمه ای را اجرا نماید .-به مفاد عمومی مراجعه شود .

Etiquette:While on or around the mat the competitor should show respect and discipline at all times.Respect must be shown to the other competitors. Expected mat etiquette will consist of the Competitor bowing upon entering the competition area and approaching the Judges. The Competitor should perform the introduction – see General rules.

 


مسابقه دهنده باید برای شروع اجازه بگیرد ، به داوران احترام بگذارد و خودش را برای شروع فرم آماده کند .مسابقه دهنده باید نظم هنر های رزمی را در تمام مدت نشان دهد شرکت کننده باید تمرکز و توجه خودش را برای آنچه که اجرا می کند حفظ کند .

Competitor should then ask for permission to begin, bow to the judges and get ready to begin the Form. Competitor must show Martial Arts discipline at all times. They must maintain focus and concentration on what they are doing.


پس از اتمام فرم مسابقه دهنده باید منتظر اجازه ی داوران برای ترک زمین باشد .

Upon completion of the Form, the Competitor should wait for the Judges’ permission to leave the floor.

FHS- کاتای سنتی هارداستایلی ژاپنی:

FHS - TRADITIONAL JAPANESE HARDSTYLE KATA

 

در فرم های کاراته فقط باید از حرکات سنتی اسفاده شود .یک فرم سنتی/کاتا باید از حرکات سنتی سرچشمه گرفته باشد . این انطباق زمانی پذیرفته است که حرکات اضافه شده ماهیت سنتی داشته باشد .ضربه ی سر نباید ارتفاعش بیش از ارتفاع سر خود شرکت کننده باشد . فرم های خلاقانه پذیرفته نیست(ضربه های پای پشت سر هم و ...) . دوبوک یا گی سنتی باید پوشیده شود نباید از سلاح استفاده شود موسیقی مجاز نیست . محدودیت زمانی وجود ندارد در هنگام امتیاز دهی داوران باید به موراد زیر توجه کنند :تکنیک های پایه ، طرز ایستادن ، مشت ها ، ضربه پاهای اجرا شده همراه با تعادل ، دفاع ، قدرت ، تمرکز و یکنواختی متناسب بین حرکات.

Karate Forms must be using traditional moves only. A traditional Form / Kata must resemble a traditional work, an adaptation will be acceptable if added moves are of a traditional nature. A high kick cannot be higher than the top of the Competitor’s own head. A creative form is not acceptable (no machine-gun kicking etc…). A traditional Gi or Dobok Must be worn. There will be no use of weapons. No music is allowed, there is no time limit. When Scoring, Judges should be looking for: Basic techniques, Stances , Punches , Kicks executed with balance, Blocks, Balance, Strength, Focus and good transition between moves

 

FKO- فرم سنتی هارداستایلی کره ای :

FKO - TRADITIONAL KOREAN HARDSTYLE FORMS

 

در فرم هارداستایلی کره ای فقط باید از حرکات سنتی استفاده شود .یک فرم تول/پومسه کره ای باید از حرکات سنتی سرچشمه گرفته باشد . این انطباق زمانی پذیرفته است که حرکات اضافه شده ماهیت سنتی داشته باشد .ضربه ی سر می تواند ارتفاعش بیش از ارتفاع سر خود شرکت کننده باشد . فرم های خلاقانه پذیرفته نیست(ضربه های پای پشت سر هم و ...) . دوبوک یا گی سنتی باید پوشیده شود نباید از سلاح استفاده شود موسیقی مجاز نیست . محدودیت زمانی وجود ندارد در هنگام امتیاز دهی داوران باید به موراد زیر توجه کنند :تکنیک های پایه ، طرز ایستادن ، مشت ها ، ضربه پاهای اجرا شده همراه با تعادل ، دفاع ، قدرت ، تمرکز و یکنواختی متناسب بین حرکات.


Korean Hardstyle Forms must be using traditional moves only. A traditional Korean Form / poomse / tul must resemble a traditional work. An adaptation will be acceptable if added moves are of a traditional nature. A high kick can be higher than the top of the competitor’s own head. A creative form is not acceptable (no machine-gun kicking etc…). A traditional Gi or Dobokmust be worn. There will be no use of weapons. No music is allowed, there is no time limit . Scoring should be based on: Basic techniques , Stances , Punches , Kicks executed with balance, Blocks, Balance, Strength, Focus and good transition between moves.

FVT- فرم سنتی پیشکسوتان :


FVT - VETERANS TRADITIONAL FORMS

 

در فرم سنتی پیشکسوتان فقط باید از حرکات سنتی استفاده شود.هر شرکت کننده باید سن 40 یا یالاتر داشته باشد . یک فرم کاتا/پومسه/هیانگ باید از حرکات سنتی سرچشمه گرفته باشد . این انطباق زمانی پذیرفته است که حرکات اضافه شده ماهیت سنتی داشته باشد .ضربه ی سر نمی تواند بیش از ارتفاع سر خود شرکت کننده باشد . فرم های خلاقانه پذیرفته نیست(ضربه های پای پشت سر هم و ...) . دوبوک یا گی سنتی یا لباس ووشو باید پوشیده شود نباید از سلاح استفاده شود موسیقی مجاز نیست . محدودیت زمانی وجود ندارد در هنگام امتیاز دهی داوران باید به موراد زیر توجه کنند :تکنیک های پایه ، طرز ایستادن ، مشت ها ، ضربه پاهای اجرا شده همراه با تعادل ، دفاع ، قدرت ، تمرکز و یکنواختی متناسب بین حرکات.

Veterans’ forms must be performed using traditional and acceptable moves only. Every competitor must be 40 Years or older. A Traditional Kata / Poomse / Hyongmust be performed. An adaptation will be acceptable if added moves are of a traditional nature of the style. A high kick can’t be higher than the top of the Competitor’s own head. A creative form is not acceptable (no machine-gun kicking etc…). A traditional Gi, Dobok or Wu-Shu uniform must be worn. There will be no use of weapons. No music is allowed, there is no time limit. Scoring should be based on:: Basic Techniques , Stances , Punches , Kicks executed with balance , Blocks , Balance, Strength, Focus and good transition between moves.


FVW- فرم سنتی پیشکسوتان(با سلاح) :

FVW - VETERANS TRADITIONAL FORMS WITH WEAPONS


در فرم سنتی پیشکسوتان فقط باید از حرکات سنتی استفاده شود.هر شرکت کننده باید سن 40 یا یالاتر داشته باشد .

Veterans’ forms must be performed using traditional and acceptable moves only.
Every competitor must be 40 Years or older.


یک فرم کاتا/پومسه/هیانگ باید از حرکات سنتی سرچشمه گرفته باشد . این انطباق زمانی پذیرفته است که حرکات اضافه شده ماهیت سنتی داشته باشد .ضربه ی سر نمی تواند بیش از ارتفاع سر خود شرکت کننده باشد . فرم های خلاقانه پذیرفته نیست(ضربه های پای پشت سر هم و ...) . دوبوک یا گی سنتی یا لباس ووشو باید پوشیده شود سلاح باید در تمامی طول فرم استفاده شود و باید آن سلاح تا پایان فرم نگه داشته شود. سلاح های سنتی که در فرم های سنتی استفاده می شود باید اصالت خود را حفظ کند برای مثال سلاح بو باید از چوب درست شده باشد و ارتفاع آن 1 متر و 80 سانتی متر باشد یا سای باید از فلز درست شده باشد و سلاح خانگی مجاز نیست. داوران این اجازه را دارند که سلاح ها را قبل از شروع فرم بازرسی کنند .
نحوه ی امتیاز دهی : فرم ها بوسیله ی عملکرد سلاح امتیاز دهی می شوند نه بوسیله ی ضربات پا و تکنیک های دیگر. استفاده ی ماهرانه از سلاح ، سرعت تکنیک ها ، میزان پیچدگی تکنیک ها ، کنترل خوب ، فن نمایش صحیح ، تعادل ، اساس ایستادن ، قدرت و تمرکز از موارد امتیاز دهی هستند .


A Traditional Kata / Poomse / Hyongmust be performed. An adaptation will be acceptable if added moves are of a traditional nature of the style. A high kick cannot be higher than the top of the Competitor’s own head. A creative form is not acceptable (no machine-gun kicking etc…). A traditional Gi, Dobok or Wu-Shu uniform must be worn. The weapon must be used through whole Form and is to be kept in constant use. Traditional weapons used in traditional forms should respect traditional forms e.g. the BO made of wood in length 1,80 cm, or Sai made of metal etc. and not home made “weapons” .The Judges have the right to inspect weapons prior to starting a form. Scoring: the form will be scored on the use of the weapon, not Kicks and other techniques. Manipulation of the weapon , speed of the techniques, degree of complexity , good control, etiquette, balance, basics stances, strength and focus

.

FSS – فرم های هارداستایل ووشو

FSS - WU-SHU SOFTSTYLE FORMS

 


حرکات نوع ژیمناستیک مجاز هستند در صورتیکه آن حرکات در سبک مجاز باشند . و باید آن حرکات کاربردی بوده و بخشی از فرم باشد . انطباق زمانی مورد قبول است که از حرکات سنتی سافت استایل استفاده شود. باید یونیفرم سنتی پوشید شود. استفاده از سلاح غیر مجاز ، موسیقی ممنوع و محدودیت زمانی سه دقیقه ای وجود دارد .برای این مسابقات تایم نگه دار در نظر گرفته می شود . فرم های خلاقانه قابل قبول نیست (ضربات متوالی و .....)


Gymnastic type moves are permissible, provided they are within the style for i.e. Wu-Shu, but they must be practical and form part of that style. An adaptation is acceptable if added moves are traditional to the soft style being performed. Traditional uniform must be worn. There will be no use of weapons. No music is allowed. There is a three minute maximum time limit. A Timekeeper will be appointed. A creative form is not acceptable (no machine-gun kicking etc…).

 

هنگام امتیاز دهی داوران باید به موراد زیر توجه کنند :تکنیک های پایه ، طرز ایستادن ، مشت ها ، ضربه پاهای اجرا شده همراه با تعادل ، دفاع ، قدرت ، تمرکز و یکنواختی متناسب بین حرکات.

Scoring should be based on: good Techniques, Stances, Punches, Kicks executed with balance, Blocks, Balance, Strength, Focus and good transition between moves

 

FWT- فرم سنتی سلاح ( بدون موسیقی ) :


FWT –FORMS WITH WEAPON, TRADITIONAL (no music)

 

در فرم سنتی سلاح فقط باید از حرکات سنتی استفاده شود. 
یک فرم سنتی/کاتا باید از حرکات سنتی سرچشمه گرفته باشد . این انطباق زمانی پذیرفته است که حرکات اضافه شده ماهیت سنتی داشته باشد .ضربه ی سر می تواند بیش از ارتفاع سر خود شرکت کننده باشد . فرم های خلاقانه پذیرفته نیست(ضربه های پای پشت سر هم و ...) .

Weapon traditional forms must use traditional moves only. A traditional form / Kata must resemble a traditional work; an adaptation will be acceptable if added moves are traditional. A high kick can’t be higher than the top of his/her own head. A creative form is not acceptable, no machine-gun kicking etc.

 

 

دوبوک یا گی سنتی یا لباس ووشو باید پوشیده شود استفاده از سلاح اجباری است. موسیقی غیر مجاز است جلوه های ویژه همانند یخ خشک لیزر دود آتش غیر مجاز است. حرکات موزون و لباس های نمایشی ممنوع است زمان فرم های سنتی سلاح بین 1-3 دقیقه میباشد. زمان از شروع اولین حرکت شروع می شود نه اعلام داوران.برای مسابقه تایم نگه دار در نظر گرفته می شود تمام سلاح ها باید امن و صحیح باشند و توسط هنر های رزمی شناخته شده باشند .

A traditional GI, Dobok or Wu-Shu uniform must be worn, use of weapons is compulsory, no music is allowed. The use of stage props such as Lasers, Smoke, Fire or “dry Ice“ is not permitted. No dance moves or theatrical costumes are allowed. The duration of a weapon traditional form must be between 1 and 3 minutes. The time starts with the first move of the form, not the announcement. A timekeeper will be appointed. All used weapons must be safe and clean and recognized within martial arts

 

 

سلاح های سنتی که در فرم های سنتی استفاده می شوند باید اصالت خود را حفظ کنند برای مثال سلاح بو باید از چوب درست شده باشد و ارتفاع آن 1 متر و 80 سانتی متر باشد یا سای باید از فلز درست شده باشد و سلاح خانگی مجاز نیست. داوران این اجازه را دارند که سلاح ها را قبل از شروع فرم بازرسی کنند . نحوه ی امتیاز دهی : فرم ها بوسیله ی عملکرد سلاح امتیاز دهی می شوند نه بوسیله ی ضربات پا و تکنیک های دیگر. استفاده ی ماهرانه از سلاح ، سرعت تکنیک ها ، میزان پیچیدگی تکنیک ها ، کنترل خوب ، فن نمایش صحیح ، تعادل ، اساس ایستادن ، قدرت و تمرکز از موارد امتیاز دهی هستند .


Traditional weapons used in traditional forms should respect traditional forms e.g. the BO made of wood in length 1,80 cm, or Sai made of metal etc. and not homemade “weapons” .The judges have the right to inspect weapons prior to starting a form . Scoring: the form will be scored on the use of the weapon, not Kicks and other techniques. Manipulation of the weapon, speed of the techniques, degree of complexity, good control, showmanship, balance, basics stances, strength and focus.

 

فرم های مبتکرانه

CREATIVE FORMS


فرم های مبتکرانه عبارتند از :

Creative forms are:


فرم آزاد با موسیقی، با سلاح و بدون سلاح ، و فرم های خلاقانه ی بدون موزیک با سلاح یا بدون سلاح. در نتیجه ی قرعه کشی برای اول دوم یا سومی ، فرم دوباره اجرا شده و امتیاز دهی خواهد شد. زمانی که دو شرکت کننده امتیاز برابر را کسب کنند . امتیاز بالاتر برنده خواهد بود . و در نتیجه ی دومین برابری ،داوران رای گیری می کنند.

Freestyle forms with music, with and without weapons, and Creative forms no music, with and without weapons. In the result of a draw for first second or third, the Form will be repeated again and scored. Between the two competitors who have tied score. The highest score will win the tied position. In the result of a second tie, Judges will show hands

.


شرکت کننده در فرم خود باید واقعیات ذهنی و فیزیکی را نمایش دهد و در فرم خود با چند حریف فرضی مبارزه انجام دهد.

Competitor performing a Form must express a mentally and physically realistic approach to the various imaginary opponents in their form

.


تکنیک های اجرا شده باید در زمانی که به قدرت کامل نیاز دارند اعمال شوند و همچنین زمانی که به تمرکز یا ضربات ناگهانی نیاز است انجام شوند.در هنگام اجرای فرم ، تمام تکنیک های پایه باید به صورت منطقی اجرا شوند. Kiai’s {یا همان احترام mma} و فریاد ها باید در فرم وجود داشته باشد اما نه در تک تک حرکات.


Techniques should be performed where necessary with full power, focus and explosiveness. When executing the Form, all basic techniques must be performed logically. Kiai’s or shouts should be included in a form but not on every single move.

امتیاز دهی باید بر پایه ی مفاد زیر باشد :

Scoring should be based on:

 


تکنیک های پایه ، طرز ایستادن ، سرعت و تمیزی اجرا . حقه ها یا حرکات ژیمناستیکی و حرکاتی که در زمان اجرا از ریسک بالایی برخوردارند یا درجه ی سختی بالایی دارند باید تماما با دقت و صحیح اجرا شوند .فرم اجرا شده باید روان و پیوسته باشد(بطور ناگهانی به پایان فرم نرسد) ،زمان صرف شده برای اجرا باید به کمترین مقدار خود برسد(عدم وقت تلف کردن بی جا).تمام جنبه ها و کارایی های فیزیکی فرد حساب خواهند شد، همانند انعطاف پذیری ، قدرت ، سرعت ، نیروی جسمانی و طرز رفتار(شاید منظور میمیک صورت باشد).خلاقیت تشویق خواهد شد و حرکات بسیار ریسکی و ترکیب ها امتیاز بالایی کسب می کنند بشرطی که بدون نقص انجام شوند. امتیاز دهی فرم های سلاح در درجه ی اول به کارکرد آن سلاح بستگی دارد. مهارت و خلاقیت در سلاح باید تمرکز اصلی شما در طول فرم سلاح باشد . زمانی که فرم سلاح شروع میشود سلاح نمیتواند غلاف نشده رها شود.

Basic techniques, stances, speed and cleanness of execution. Tricks or gymnastics whilst being high risk and high difficulty must be performed with accuracy throughout. A Form should be fluid and continuous, time spent standing still should be kept to a minimum. All aspects of the person’s physical ability will be taken into account, such as flexibility, strength, speed, stamina and attitude. Creativeness is encouraged and high risk moves and combinations will score highly if executed without fault. Weapons forms will be scored primarily on the weapon usage. Manipulation and creativity with the weapon should be your main focus during a weapons form. The weapon cannot be left unattended once a form has begun

.

مدت زمان:

DURATION:

 


تمام فرم های خلاقانه ای که حداکثر 30 ثانیه مقدمه دارند مجاز هستند. این زمان هنگامی که اولین پا بر روی محیط مسابقه جا بجا شود شروع میشود. زمان حداقل برای اجرای این گونه فرم ها 1 دقیقه و حداکثر 3 دقیقه می باشد. و این زمان هنگامی شروع به شمارش میشود که شرکت کننده پس از اجازه از داوران اولین حرکت خود را شروع کند . اگر زمان اجرا از این محدوده خارج باشد 5/0 از امتیاز نهایی همه ی داوران کسر خواهد شد.


All creative forms are permitted with no more than thirty second introduction. This time starts from the first foot on the mat. The minimum time allowed for all creative forms is 1 minute, maximum 3 minutes. This time will begin from the first move after the Judges have given permission to begin. Should the time be over or under in any part a deduction of 0.5 will be made from the score by all Judges.

 


سلاح های پرتابی(پرتاب شونده) :

DROPPING WEAPON:

 


رها کردن زمانی حساب خواهد شد که سلاح عمدا پرتاب شود یا به عبارت دیگر اتصالش از بدن برای پرتاب شدن به هوا جدا شود یا بصورت لحظه ای روی زمین متعادل شود .اگر سلاح نامتعادل بیفتد 5/0 امتیاز از امتیاز نهایی هر داور کسر می شود .اگر سلاح به خارج از زمین مسابقه پرتاب شود ممکن است مسابقه دهنده مردود شود (دسکوالیفای).یک پرتاب متعادل پرتابی است که بصورت متعادل بر روی زمین فرود بیاید .برای مثال چوب بو به حالت ایستاده است.اگر در این حالت چوب بر روی زمین بیوفتد به منزله ی سقوط در نظر گرفته میشود و 5/0 از امتیاز نهایی هر داور کسر خواهد شد .

A release is classified when the weapon is intentionally dropped leaving contact with the body to be thrown in the air or momentarily balanced on the floor. Should the weapon be dropped 0.5 will be deducted from the final score by each judge. Should the weapon leave the competition area then the person will be disqualified. A balance release is the weapon being balanced on the ground, i.e. a Bo staff being stood upright. Should the staff fall to the ground, this will be classified as a drop and 0.5 will be deducted from the final score by each judge

.

موسیقی:

MUSIC:


موسیقی باید با فرم اجرا شده همگام و متناسب باشد ،همگامی فرم و موسیقی بسیار اجباری است ومیزان آمادگی شرکت کننده را نشان می دهد . استفاده از موسیقی هایی که شامل حرف های فحش یا توهین یا فساد آمیز می باشد ممنوع است، استفاده از این نوع موسیقی ها ممکن است باعت مردود شدن شرکت کننده شود(دیسکوالیفای شود)


Music must fit in with the form being performed, synchronization to music is high compulsory and will show the level of preparation. No music containing swearing or derogatory or inflammatory comments may be used; this will result in a disqualification.

 


FFS- فرم های سبک آزاد دست خالی(بدون سلاح) – بهمراه موسیقی

FFS - Free Style Empty Hand - with music

 


یک فرم ساخته شده برای موزیک بدون حرکات ژیمناستیکی . این فرم ها باید حاوی تکنیک های استاندارد هنر های رزمی باشند ، اما می توان در آن ترکیبی از خلاقیت های شخصی اضافه کرد. استفاده از موسیقی اجباری است و همگام بودن حرکات با موسیقی اهمیت بالایی برای امتیاز دهی دارد . استفاده از سلاح های سرد اکیدا ممنوع است . استفاده از جلوه های ویژه همچون لیزر دود آتش و یخ خشک غیر مجاز است . حرکات موزون و لباس های نمایشی ممنوع است . زمان اجرای این گونه فرم ها بین 1 الی 3 دقیقه است . تایم با اولین حرکت شروع به شمارش میشود نه از زمان اعلام . برای این کار تایم نگه دار در نظر گرفته شده است.


A self-made Form to music with no gymnastics. The Free style Empty Hand Form should contain only the use of standard martial arts techniques, along with the individual’s creative variation. Music must be used and the choreography to the music is of high importance for the scoring. The use of weapons is strictly forbidden. The use of stage props such as Lasers, Smoke, Fire or “Dry Ice“, is not permitted. No dance moves or theatrical costumes are allowed. The duration of a free style form must be between 1 and 3 minutes. The time starts with the first move of the form, not the announcement. A Timekeeper will be appointed.

 


امتیاز دهی باید بر پایه ی مفاد زیر باشد : همگام بودن با موسیقی ، قدرت اجرا ، سرعت تکنیک ها ، درجه سختی ، تکنیک های پایه ی دست و پا، تعادل ، طرز ایستادن مبنا ، قدرت و تمرکز. تمام موارد بالا باید با قدرت برا اساس تکنیک های پایه اجرا شود.


Scoring should be based on: Synchronization to the music, showmanship, speed of the techniques, degree of difficulty, basic hands and feet techniques, balance, basic stances, strength and focus. All the above are to be executed with strength and power according to the basic technique.

 


FFW – سبک سلاح (آزاد) – با موسیقی

FFW - Free style weapon - with music


یک فرم ساخته شده برای موزیک بدون حرکات ژیمناستیکی . این فرم ها باید حاوی تکنیک های استاندارد هنر های رزمی باشد ، اما می توان در آن ترکیبی از خلاقیت های شخصی اضافه کرد. سلاح میتواند حداکثر 3 بار رها شود .

A self-made Weapons Form to music using no gymnastics. The Free style Weapon Form should contain only the use of standard martial arts techniques, along with the individual’s creative variation. The weapon may be released maximum three times.

 


سلاح باید در طول کل فرم استفاده شود و باید مداوم از آن استفاده شود. شاخصه ی اصلی امتیاز دهی استفاده ی استاندارد از سلاح به همراه خلاقیت های ماهرانه ی شخصی می باشد . استفاده از موسیقی و سلاح اجباری است و همگام بودن حرکات با موسیقی اهمیت بالایی برای امتیاز دهی دارد . استفاده از جلوه های ویژه همچون لیزر دود آتش و یخ خشک غیر مجاز است . حرکات موزون و لباس های نمایشی ممنوع است . زمان اجرای این گونه فرم ها بین 1 الی 3 دقیقه است .

The weapon must be used through whole Form and is to be kept in constant use. Standard use of the weapon along with the individual’s creative manipulation will be the primary scoring points. Music and weapons must be used and the choreography to the music is highly important for the scoring. The use of stage props such as Lasers, Smoke, Fire or “dry Ice“, is not permitted. No dance moves or theatrical costumes are allowed. The duration of a Freestyle Form must be between 1 and 3 minutes.

 


تایم با اولین حرکت شروع به شمارش میشود نه از زمان اعلام . برای این کار تایم نگه دار در نظر گرفته شده است. تمام سلاح هایی که استفاده می شوند باید بی خطر و واضح باشند و باید توسط هنر های رزمی شناخته شده باشند . داوران اجازه ی بازرسی از سلاح ها را قبل از اجرا دارند. عدم توانایی در اجرای حرکات پایه ممکن است در همان ابتدای فرم باعث حذف مسابقه دهنده شود .

The time will start with the first move of the Form, not the announcement. A Timekeeper will be appointed. All weapons used must be safe and clean and recognized within Martial Arts. The Judges have the right to inspect weapons prior to starting a Form. Failure to show basic strikes and stances will result in the form being marked down.

 

 


امتیاز دهی باید بر پایه ی مفاد زیر باشد : همگام بودن با موسیقی ، مهارت سلاح ، قدرت اجرا ، سرعت تکنیک ها ، درجه سختی ، تعادل ، طرز ایستادن مبنا ، قدرت و تمرکز. فرم بر اساس کارکرد سلاح امتیاز دهی میشود نه بر اساس تکنیک های دست و پا.

Scoring should be based on: Synchronization to the music, manipulation of the weapon, speed of the techniques, degree of difficulty, showmanship, balance, basics stances, strength and focus. The form will be scored on the use of the weapon, not Kicks and other techniques.

 


CRE – فرم های دست خالی خلاقانه – بدون موسیقی:

CRE - Creative empty hand - no music

 


یک فرم ساخته شده بدون موزیک بدون حرکات ژیمناستیکی . این فرم ها باید حاوی تکنیک های استاندارد هنر های رزمی باشد ، اما می توان در آن ترکیبی از خلاقیت های شخصی اضافه کرد. تمام این فرم ها بدون سلاح و موسیقی هستند .هر چیزی که سبک های سنتی خوانده میشود و در لیست موجود نیست باید فقط در بخش فرم های خلاقانه اجرا شود . تمام فرم های کاراته کره ای و ووشو تنها بایستی دارای تکنیک های سنتی باشد .این ها باید ترکیبی از فنون سنتی ، ایستادن و دفاع کردن باشد و بدون ضربات پای متوالی ، در این نوع فرم ها رقیبان باید یونیفرم هنر های رزمی را بپوشند . استفاده از سلاح اکیدا ممنوع است . استفاده از جلوه های ویژه همچون لیزر دود آتش و یخ خشک غیر مجاز است . زمان اجرای این گونه فرم ها بین 1 الی 3 دقیقه است . تایم با اولین حرکت شروع به شمارش میشود نه از زمان اعلام . برای این کار تایم نگه دار در نظر گرفته شده است.


A self made Form without music, with no gymnastic moves. The Creative Empty Hand Form should contain only the use of standard martial arts techniques, along with the individual’s creative variation. All creative forms without music and without weapons, and any so called traditional styles which are not listed must be performed only in this division of creative forms. All Karate, Korean and Wushu forms may have traditional moves only. It must consist of traditional techniques, stance and blocks. No machine gun kicks etc. In this kind of forms the competitor must wear a martial arts uniform. The use of weapons is strictly forbidden. The use of stage props such as Lasers, Smoke, Fire or “Dry Ice“, is not permitted. The duration of a creative form must be between 1 and 3 minutes. The time starts with the first move of the form, not the announcement. A Timekeeper will be appointed.

 

 


امتیاز دهی باید بر پایه ی مفاد زیر باشد : قدرت اجرا ، سرعت تکنیک ها ، درجه ی سختی ، تکنیک های پایه ی دست و پا ، تعادل ، طرز ایستادن پایه ،قدرت و تمرکز، اجرای سنتی در تمام سبک های سنتی ، تمام موارد بالا باید با قدرت براساس تکنیک های پایه اجرا شود.


Scoring should be based on: showmanship, speed of the techniques, degree of difficulty, basic hands and feet techniques, balance, basic stances, strength and focus. Traditional performance in all styles of traditional forms. All the above are to be executed with strength and focus according to the basic technique.

 


CRW – فرم های مبتکرانه ی سلاح

CRW - Creative weapons - no music


یک فرم ساخته شده بدون موزیک بدون حرکات ژیمناستیکی . این فرم ها باید حاوی تکنیک های استاندارد هنر های رزمی باشد ، اما می توان در آن ترکیبی از خلاقیت های شخصی اضافه کرد. تمام این فرم ها بدون موسیقی و همراه با سلاح هستند . هر چیزی که سبک های کوبودو سنتی خوانده میشود و در لیست موجود نیست باید فقط در بخش فرم های خلاقانه ی سلاح اجرا شود. تمام فرم های کاراته کره ای و ووشو تنها بایستی دارای تکنیک های سنتی باشند. این ها باید ترکیبی از فنون سنتی ، ایستادن و دفاع کردن باشد و بدون ضربات پای متوالی ، در این نوع فرم ها رقیبان باید یونیفرم هنر های رزمی را بپوشند . باید از سلاح استفاده شود و اهمیت بالایی در کسب امتیاز دارد . استفاده از جلوه های ویژه همچون لیزر دود آتش و یخ خشک غیر مجاز است . زمان اجرای این گونه فرم ها بین 1 الی 3 دقیقه است . تایم با اولین حرکت شروع به شمارش میشود نه از زمان اعلام . برای این کار تایم نگه دار در نظر گرفته شده است.

 


A self-made Form without music but with weapons, with no gymnastic moves. The Creative weapon Form should contain only the use of standard martial arts techniques, along with the individual’s creative variation. All creative forms without music and with weapons, and any so called traditional Kobudo styles which are not listed must be performed only in this division of creative weapon forms. All Karate, Korean and Wushu weapon forms may have traditional moves only. It must consist of traditional techniques, stance and blocks. No machine gun kicks etc. In this kind of forms the competitor must wear a martial arts uniform. Weapon must be used and is highly important for the scoring. The use of stage props such as Lasers, Smoke, Fire or “Dry Ice“, is not permitted. The duration of a creative form must be between 1 and 3 minutes. The time starts with the first move of the form, not the announcement. A Timekeeper will be appointed.

 


امتیاز دهی باید بر پایه ی مفاد زیر باشد : مهارت در سلاح ، سرعت تکنیک های سلاح ، قدرت اجرا ، درجه ی سختی ، تکنیک های پایه ی دست و پا ، تعادل ، طرز ایستادن پایه ،قدرت و تمرکز، اجرای سنتی در تمام سبک های کوبودو سنتی و فرم بر اساس استفاده از سلاح امتیاز دهی می شود نه ضربه پا و دیگر تکنیک ها

Scoring should be based on: Manipulation of the weapon, speed of the weapon techniques, showmanship, degree of difficulty, basic hand and feet techniques, balance, basics stances, strength and focus. Traditional performance in all Kobudo styles of traditional forms. The form will be scored on the use of the weapon, not Kicks and other techniques

 


کاتا

KATA


-در بخش کاتا یک شرکت کننده یا یک تیم مهارت های خود را در یکی از کاتاهای کمپوبه انتخاب خودشان به نمایش می گذارند. کاتاهای کمپو شامل کاتاهای سنتی و همچنین کاتاهای مدرن کمپو میباشد .

- In KATA division a competitor or a team shows their skills in a particular Kempo Kata of their choice. A Kempo Kata means a traditional Kempo Kata as well as a modern Kempo Kata.

 


-تمام کاتاهای WMMAF هدفی را دنبال می کنند ، آنها برای دفاع کردن ،حملات ، تعادل و یا مقاصدی برای ساختن عضلات یا تنفس دارند . کاتاهای WMMAF رقص نیستند و باید ارزش رزمی داشته باشند


- All WMMAF Kata have a purpose, they are for defending, attacking, balance, developing muscles or breathing purpose. A WMMAF Kata is not a dance and it must have a combat value.

 


-در بخش کاتا دو زیرگروه وجود دارد:

- Inside the KATA division there are 2 subdivisions:

 

1.کاتاهای فردی(یک نفر مسابقه دهنده )

2.کاتاهای همگام( یک تیم متشکل از 3 شرکت کننده)

 

1. INDIVIDUAL KATA (one single competitor)

2. SYNCHRONIC KATA (one team composed of3 competitors)

 

 

-تمام شرکت کننده ها یا تیم ها باید کمربند قرمز/آبی ببندند که بستگی به طرف آنها دارد.

- All competitors or teams will wear Red Belt / Blue belt, depending on their corner.


اجرا در کاتا:

Presentation in KATA :


-زمانی که اسم یک شرکت کننده یا تیم برای اولین بار توسط سرداور اعلام می شود ، نفر یا تیم مسابقه دهنده باید در زمین مسابقه حضور یابند،بر روی صندلی های پشت زمین مسابقه . –زمانی که رنگ کمربند مسابقه دهنده ها توسط سرداور اعلام شد ، نفر یا تیم باید اجرای خودشون را از یک کاتا به نمایش بگذارند.


- When the names of the competitors or teams are announced for the first time by the head referee, the competitors or teams must take place in the competition area, on the chair(s) in the back of the competition area. - When the belt color of the competitor or team is announced by the head referee, the competitor or the team has to start their presentation followed by their KATA.

 


-نفر یاتیم مسابقه دهنده به سمت سرداور می روند، و ضمن احترام رزمی نام کاتای خود را با صدای بلند اعلام می کنند . این اطلاعات باید بسیار واضح باشد(مثل: کاتای نی چو زای نو) .و در تیم ها کاپیتان آن تیم اعلام کننده ی نام کاتا به سرداور می باشد.


- The competitor or team walks in front of the head referee, salute to the head referee and speaks out loud just the name of the KATA. This information will be very clear (Example: Ni Cho Zai no Kata). In case of teams the head of the team is the announcer to the head referee.

 


-بعد از علامت سرداور نفر یا تیم مسابقه دهنده به نقطه ای میروند که باید کاتای خود را از آن جا شروع کنند و زمانی که آماده بودند کاتا را به اجرا در می آورند. سرداور با زدن زنگ علامت شروع زمان مسابقه دهندگان را اعلام می کند .

- After a signal of the head referee the competitor or team walks to the point where they have to start their performance and start when they are ready to do it. The head referee gives a signal by a gong to start the time.

 


-زمانی که نفر یا تیم مسابقه دهنده اجرای خود را به پایان میرسانند باید به سرداور احترام رزمی بگذارند ، و سرداور برای بار دوم با صدای زنگ به تایم نگهدار علامت می دهد تا تایم نگهدار زمان را متوقف کند.
-تمام مسابقه دهنگان میبایست قبل و بعد از اجرای کاتای خود خارج از زمین مسابقه به درستی(!!!) منتظر بمانند.

- When the competitor or team finish their performance they salute the head referee again, and the head referee gives for the second time a gong-signal ordering the time keeper to stop the time.
- All the competitors will wait before and after their performance outside the competition area in a decent manner.

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...