اساسنامه کیک جیتسو MMA (سابمیشن)

اساسنامه کیک جیتسو MMA (سابمیشن) گرپلینگ (GRAPP...

اساسنامه کیک جیتسو MMA (سابمیشن)

اساسنامه کیک جیتسو MMA (سابمیشن)

گرپلینگ (Grappling) یک فرم از ورزش های رزمی است که تمامی شیوه های کشتی در آن مورد استفاده قرار میگیرد و کمترین محدودیت را در به کار گیری تکنیک های سابمیشن و خفه کردن را داراست.

در گرپلینگ (Grappling) از ضربه زدن استفاده نمی شود.

گرپلینگ به تکنیک ها ، مانور ها و دفاع هایی اطلاق می شود که بر روی حریف در جهت به دست آوردن برتری فیزیکی و تسلیم کردن او انجام می شود.

Grappling

Grappling is a martial arts discipline which applies all kinds of wrestling styles with minimum restrictions with regard to submission and strangulation techniques. Grappling does not use striking.

Grappling refers to techniques, maneuvers and counters applied to an opponent in order to gain a physical advantage and force opponent to surrender.

 

 

1)محوطه ی مسابقه کیک جیتسو MMA (سابمیشن):

مسابقات گرپلینگ (Grappling) بر روی تشک مخصوص,رینگ یا هشت ضلعی محصور مسابقه (Octagon) برگزار می شود.محوطه رینگ باید 6 متر در 6 متر باشد بعلاوه محوطه حاشیه ای که بهتر است با رنگ دیگری غیر از محوطه ی اصلی مشخص شود و حداقل 1 متر از هر طرف باشد.در صورت استفاده از تاتامی ابعاد 8 متر در 8 متر یا 15 متر در 15 متر باشد و ضخامت آن حداقل 3 سانتیمتر باشد.

 1)COMPETITION AREA:

Grappling  matches are held on the mat, in the ring or in the octagon on the platform. The ring fighting area  should measure minimum  6 x 6 metres plus  surrounding perimeter safety area, preferably of a different colour andin any case delineated, measuring 1 metre.Tatami measures 8 x 8  metres or 10 x 10 metres. Tatami should be at least 3 cm thick.

 

 

 

2)یونیفرم و تجهیزات مسابقه کیک جیتسو MMA (سابمیشن)::

مبارزان گرپلینگ (Grappling) باید با شورت ورزشی و تیشرت آستین کوتاه ورزشی,بیضه بند و محافظ لثه در مبارزه شرکت کنند.یونیفرم باید فیت تن بوده وگشاد نباشد.برای بانوان استفاده از محافظ سینه اجباری می باشد.استفاده از پوشش پا و کفش مجاز نمی باشد.استفاده از هر گونه زیورآلات مانند انگشتر,گردنبند,گوشواره,دستبند و هرگونه لوازم اضافی که موجب آسیب دیدگی احتمالی شود,ممنوع می باشد.تجهیزات ایمنی مورد استفاده باید از نوع استاندارد باشد و توسط هیات ژوری مسابقات چک می شود.

 

2)UNIFORM AND EQUIPMENT:

 Grappling combatants must wear shorts, sports shirt with short sleeves, groin guard and mouthpiece.

The uniform should be close-fitting.For women  chest protector is mandatory. Foot-wear is not allowed.It is forbidden to wear bracelets, necklaces, ear-rings and rings and any other thing likely to cause injury during the fight. The fighting safety equipment must be of approved type and will be inspected by the competition jury.

 

 

 

 

 3) تایم و زمان بندی مسابقات :

- کودکان:رده سنی 6 تا 8 سال و 8 تا 10 سال

مسابقات رده بندی : 2 راند هرکدام 1/5 دقیقه

فینال : 3 راند هرکدام 1/5 دقیقه

زمان استراحت بین هر راند : 1 دقیقه (در صورت مساوی شدن امتیازات 1 راند اضافه 1 دقیقه ای برگزار می شود.)

- پسران و دختران : در رده سنی 10 تا 12 سال و 12 تا 14 سال

مسابقات رده بندی : 2 راند هرکدام 2 دقیقه

فینال : 3 راند هرکدام 2 دقیقه

زمان استراحت بین هر راند : 1 دقیقه

(در صورت مساوی شدن امتیازها 1 راند اضافه به مدت 1 دقیقه برگزار می شود.)

- نوجوانان و جوانان : در رده سنی 14 تا 16 سال و 16 تا 18 سال

مسابقات رده بندی : 2 راند هرکدام 3 دقیقه

فینال : 3 راند هرکدام 3 دقیقه

زمان استراحت بین هر راند : 1 دقیقه

(در صورت مساوی شدن امتیازها 1 راند اضافه به مدت 3 دقیقه برگزار می شود.)

- بزرگسالان : آقایان و بانوان در رده ی سنی 18 تا 35 سال

مسابقات رده بندی : 2 راند هرکدام 5 دقیقه

فینال : 3 راند هرکدام 5 دقیقه

زمان استراحت بین هر راند : 1 دقیقه

(در صورت مساوی شدن امتیازها 1 راند اضافه به مدت 5 دقیقه برگزار می شود.)

- پیشکسوتان : رده سنی 35 تا 56 سال

مسابقات رده بندی : 2 راند هرکدام 3 دقیقه

فینال : 3 راند هرکدام 3 دقیقه

زمان استراحت بین هر راند : 1 دقیقه

(در صورت مساوی شدن امتیازها 1 راند اضافه به مدت 3 دقیقه برگزار می شود.)

3)DURATION OF MATCHES:

Children (age: +6-8)/ +8-10)

Elimination fights: 2 rounds x 1.5 min.

Finals:  3 rounds x 1.5 min.

Interval between rounds: 1 min

(1 extra round - 1 min in case of a draw)

Boys and girls (age: +10-12)/ +12-14)

Elimination fights: 2 rounds x 2 min.

Finals:  3 rounds x 2 min.

Interval between rounds: 1 min

(1 extra round – 1 min in case of a draw)

Juniors (age: +14-16)/ +16-18)

Elimination fights: 2 rounds x 3 min.

Finals:  3 rounds x 3 min.

Interval between rounds: 1 min

(1 extra round - 3 min in case of a draw)

Men and women (age: +18-35)

Elimination fights: 2 rounds x 5 min.

Finals:  3 rounds x 5 min.

Interval between rounds: 1 min

(1 extra round - 5 min in case of a draw)

Veterans (age: +35-56)

Elimination fights: 2 rounds x 3 min.

Finals:  3 rounds x 3 min.

Interval between rounds: 1 min

(1 extra round - 3 min in case of a draw)

 

 

 

4)تکنیک های مجاز :

- هرگونه تکنیک خفه کردن (به جز استفاده از کف دست ها برای بستن و جلوگیری از مجاری تنفسی)

- زمین زدن ها و تکنیک های پرتابی در حالت ایستاده و روی زمین

- چوک ها در حالت ایستاده و درگیری در خاک (خفه کردن)

- انواع قفل مفاصل بازو,شانه و مچ ها

- انواع سابمیشن های پا و مچ پا فقط برای رده سنی بزرگسالان و بالای 18 سال مجاز است.

4)  LEGAL techniques:

- all kinds of strangulation techniques (except using hands for shutting off respiratory airways)

- takedowns an throws from standing and ground positions

- chokes in standing and ground positions

- all kinds of arm bars, shoulder locks, wrist locks

 - all kinds of submission techniques on feet and ankles (only for the age of +18) 

 

 

 

5) تکنیک ها و موارد غیر مجاز :

- هرگونه ضربه زدن و یا استفاده از تکنیک های ضربه به طور کلی

- هرگونه تکنیک های سابمیشن که بر روی انگشتان و دست ها اجرا شود

- هرگونه پرتاب یا زمین زدن عمدی,که سر حریف اولین قسمتی از بدن باشد که به زمین اصابت کند.

- هرگونه پرتاب که هدفش آسیب زدن به حریف باشد به جای اینکه حریف را بصورت کنترل شده از هوا به سمت زمین هدایت کند

- آسیب رساندن عمدی به استخوانها و مفاصل

- نیشگون گرفتن (pinching)

- ضربه زدن با سر

- گاز گرفتن

- کشیدن موها

- فرو بردن انگشت به داخل گوشها , بینی و چشمها

- هر گونه ضربه و تکنیک برروی بیضه ها

- فرو کردن انگشت در دهان

- پرتاب کردن حریف طوری که موجب تسلیم شدن و آسیب دیدن شود

- خفه کردن توسط انگشتهای دست

- فشار دادن چانه حریف از پشت توسط ساعد

- تکنیکهای برروی گردن به این صورت که دستها را پشت گردن انداخته و سررا به جهت عکس بکشانید که فشار برروی ستون فقرات و مهره های گردن به صورت مستقیم وارد شود

- تکنیک برروی بندهای انگشت

- گرفتن کمتر از چهار انگشت دست یا پنجه پا

- گرفتن و نگهداشتن عمدی یونیفرم و یا پوست

- استفاده از هر گونه مواد لیز کننده برروی پوست مانند کرم , وازلین , روغن , اسپری و غیره و همچنین استفاده از هر گونه بانداژی به جز مواردی که رییس کمیته داوران اجازه داده باشد

- لمس کردن صورت حریف با دست ها , زانو یا آرنج

5) ILLEGAL TECHNIQUES AND ACTIONS:

- all kinds of strikes and striking techniques in general

- submission techniques applied to fingers and hands

- intentional  head first throws of opponent

 - any throws aimed at opponent’s injury instead of simply maneuvering him forcefully through the air to the ground 

- intentional injury of bones and knuckles

- pinching

- head butts

- biting

- hair pulling

-plucking at nose, ears

- applying any techniques to the groin

-poking into eyes, years, nose

- putting fingers into the mouth

- throwing opponent by means of submission

- strangulations with fingers

- applying forearm to chin from the rear position

-acting on the neck, for example “crucifixion”, “full Nelson”, pulling opponent’s head with both hands linked on the nape

Remark: It is allowed to act on the neck in case of chokes (for example “guillotine” or rear naked choke)

-acting on small knuckles (fingers)-grasping less than 4 fingers or toes

-intentionally taking hold of the uniform and skin

- using ointments, oils, sprays, creams as well as bandaging materials other than those permitted by the chief referee.

- touching opponent’s face with hands, knees or elbows

 

 

 

6)نحوه امتیاز دهی:

بعد از اتمام هر راند , هر سه داور امتیاز ها را برروی کاغذهای مخصوص امتیاز دهی می نویسند.10 امتیاز برای فایتر برتر و 9 امتیاز برای دیگری , یا 8 امتیاز در صورتی که اختلاف زیادی بین دو حریف وجود داشته باشد . سپس امتیازهای منفی برای خطاها از این امتیازها کم شده و مجموع اعلام می شود. در پایان مسابقه هر داور امتیازات راندها را جمع زده و اعلام می کند. در صورتی که امتیاز مساوی باشد در مسابقات رده بندی داور باید اعلام کند که کدام فایتر از نظر او بهتر بوده است .

6)  SCORING:

At the end of each round the  judges ( 3 ) write down the score on special scoring papers: 10 points to the better fighter and 9 points to the other; 8 if there has been a remarkable gap or finalization. Then they subtract the points due to fouls and mark the total score in the special  square. At the end of the match, each judge sums up the given points; in case of equal  points in an elimination tournament the judge must give his preference.

 

 

 

7) داور:

داور کل مبارزه را نظارت می کند و اولین فردی است که وارد تشک می شود.داور وسط باید از داور های کناری درخواست کند که تجهیزات ایمنی مبارزان را چک کند و دستور آغاز مسابقه را با اعلام کلمه ی ((فایت)) بدهد.داور مسابقه را با اعلام ((استاپ)) متوقف می کند در هر زمان که تشخیص بدهد که این امر لازم است.داور می تواند اخطار , امتیاز منفی و رای عدم صلاحیت به فایترها بدهد.داور وسط اجرای تکنیک های صحیح پرتابی را با بلند کردن دست به سمت آسمان نشان می دهد.نشان دادن امتیاز کامل خاک کردن صحیح را با دست کاملا باز موازی با زمین نشان می دهد.

7)  REFEREE:

He supervises the bout, he is the first to enter the "mat". He should ask the side judges to inspect the protective equipment, order the salute and start  the fighting with the world "fight". He stops the match with the word "stop" every  time he thinks it necessary; he can give warnings, award penalties and disqualify the combatants. He signals throws with his uplifted arm. He signals immobilization with his horizontally outstretched arm.

 

 

 

 

8)قاضی (داورهای کناری) :

او تکنیک ها , کنترل , ترکیب ها و استقامت فایتر ها برای امتیاز دادندر نظر می گیرد.او تصمیم می گیرد که آیا علامت هایی که داور وسط برای پرتاب و خاک کردن می دهد درست است و امتیاز دارد یا خیر.او می تواند امتیاز منفی دهد و یا درخواست مشاوره با داور وسط بدهد.او تجهیزات ایمنی فایتر ها را چک می کند و تمام قسمت های برگه ی امتیازات را تکمیل می کند.

8)  JUDGE:  

He evaluates  techniques,   control,  combinations, the athletes' endurance to award the score. He decides if  immobilizations and throws signalled by the central referee are valid or not; he can give penalty points and he can ask for consultation with the central referee. He inspects the fighting safety equipment on call of the central referee and fills out every part of the score sheet.

 

 

 

9)هیأت ژوری :

هیات ژوری متشکل از وقت نگهدار , که فقط به دستور داور وسط تایمر را متوقف می کند , یک اعلام کننده و بازرس مسابقه که برگه های امتیاز دهی را قبل از اعلام نتیجه چک می کند.بازرس مسؤل کل مسابقه است.بازرس و ناظر می تواند تصمیمات ضروری را بگیرد که حتی با قوانین معمول مسابقه متفاوت باشد.

9) JURY:

The juryis formed by a time keeper, who stops the clock only upon the central referee's request,an announcer and the event commissioner who reads the scoring papers results before the verdict. The commissioner is responsible for the entire competition. A member of the jury can also act as announcer in the absence of a proper person. The commissioner can take decisions which might deviate from with the usual rules, due to necessities. He will justify these decisions in the minutes of the competition, together with the results, the times and the observations of  the head referee.

 

 

 

10)پزشک مسابقه :

پزشک مسابقه در تمام طول مسابقه باید در محوطه ی مسابقه حضور داشته . در دسترس باشد.در صورت آسیب دیدگی , او تنها فردی هست که می تواند مشخص کند که فایتر صلاحیت ادامه مبارزه را دارد یا خیر.فایتری که با دستور پزشک مسابقه را ترک کند دیگر به هیچ وجه به مسابقات بعدی تورنمنت بر نمی گردد.

10) DOCTOR:The ring-side doctor must be present throughout the entire event in the vicinity of the fighting square. In case of injury he is the only one who can decide if the injured fighter can continue to fight. Any fighter who abandons his match because of a doctor's decision cannot in any case continue to take part in the tournament.

 

 

 

11)امتیازها :

- پرتاب بلند (بالاتر از سینه): 3 امتیاز

- پرتابی که هر دو پا از زمین کنده شود: 2 امتیاز

- زمین زدن: 1 امتیاز

- خاک کردن: 1 امتیاز

- در خاک نگهداشتن از کنار: 2 امتیاز

- در خاک نگهداشتن با نشستن بر روی حریف (سینه و یا پشت): 3 امتیاز

- برای رده ی سنی 6 تا 8 و 10 تا 12 سال دختران و پسران , 2 امتیاز برای هر زمین زدن و 2 امتیاز برای هر خاک کردن در نظر گرفته می شود.

- برای هر خطا , 1 امتیاز منفی در نظر گرفته می شود.

- هر گونه اعتراض باید به صورت کتبی بلافاصله بعد از مسابقه و با دادن حق الزحمه بازرسی به رییس برگزاری مسابقات ارایه شود.

11) POINT:

                     A high throw (above breast):3

A throwtaking both legs off the ground:2

A ”takedown:1

An immobilization:1

A side immobilization:2

An immobilization over the body (“mounting and back mounting“):3

-For  the age of 6-8 /10-12  boys and girls are given 2 points for each takedown and 2 points for each immobilization.

-Minus 1 point is given for each illegal action.

-It is allowed to file a claim which must be submitted in writing immediately after the match to the chairman followed by the pertinent fee.

 

 

 

12) وزن ها :

کودکان : سن 6-8/8-10

پسرها:-20, -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52کیلوگرم

دخترها:-20, -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, +47 کیلوگرم

سن 10-12/12-14

پسرها:-24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, -57, +57 کیلوگرم

دخترها:-24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52 کیلوگرم

نوجوانان-جوانان :سن 14-16/16-18

کیلوگرم – 47, -52, -56, -60, -65, -71, -78, -86, +86 پسرها:

کیلوگرم -40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75 دخترها:

 

بزرگسالان :سن 18-35

آقایان:- 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105 کیلوگرم

بانوان:-50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95 کیلوگرم

پیشکسوتان :

آقایان: - 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105 کیلوگرم

بانوان: -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95 کیلوگرم

 

12) WEIGHT  CATEGORIES:

Children, age 6 – 8 / 8 - 10

Boys :  kg. -20, -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52

Girls : kg. -20, -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, +47

Children,age 10 – 12 / 12 – 14

Boys :  kg.  -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, -57, +57 

Girls :  kg. -24, -28 –32,  -37, -42, – 47, –52, +52 

Juniors, age 14 – 16 / 16 - 18

Boys : kg. – 47, -52, -56, -60, -65, -71, -78, -86, +86

Girls :  kg. -40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75

Adults, age 18 - 35

Men:  kg. - 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105 Women:  kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

Veterans, age 18 - 35

Men:kg. - 56, -60, -65 ,-71, -78, -86, -95, -105, +105

Women:     kg. -50, -55, -61, -68, -76,  -85, -95, +95

 

 

 

13)کشتی گرفتن بر روی زمین :

تایم کشتی گرفتن فعال بر روی زمین محدودیتی ندارد.در صورت کم کاری , داور به مبارزان تذکر داده و اعلام می کند که فعالیت کنند.در 20 ثانیه آتی یک تذکر دیگر برای فعالیت بیشتر به آنها داده می شود.در صورتی که در این 20 ثانیه مبارزه به همان روال باشد, داور وسط دستور سر پا داده و مبارزه را در حالت ایستاده استارت می دهد.

در صورتیکه مبارزه کنندگان در روی زمین در حال پرت شدن بیرون از رینگ باشند داور وسط استاپ می دهد و دو مبارز را به وسط زمین دعوت کرده و دقیقا همان حالت قبل را ایجاد مب کند سپس بعد از جایگیری , دستور ادامه می دهد.

13) WRESTLING IN GROUND POSITION:

Time of active wrestling in ground position is unlimited. In case of lack of action in opinion of referee he gives warning to athletes and urges them to be more active. Within the next 20 seconds athletes are given one more warning.  Upon expiry of this period in case of lack of action the referee orders athletes to take the standing position.

 In case both opponents in ground position are on the point of falling out of the ringthe referee orders them to cease action, move back to the center of the ring and take exactly the same position in which they were before. After that they resume fighting upon command of the referee.

 


1 نظر

UnarneSon
UnarneSon  ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - ۰۵:۴۰:۰۴

http://vskamagrav.com/ - online kamagra mumbai