کمیته های فعال استان لرستان

[کمیته های فعال استان ل...

کمیته های فعال استان لرستان

کمیته های فعال استان لرستان


2 نظر

حسین بهرامی
حسین بهرامی  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۲۲:۴۷:۴۵

انتخاب آقای سیامک بیات به عنوان رئیس بازرسی سبک استان انتخاب بجا و شایسته ای بود و تشکر از انتخاب ایشان به امید موفقیت های بیشتر.

حسین بهرامی
حسین بهرامی  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۲۲:۴۸:۲۷

انتخاب آقای سیامک بیات به عنوان رئیس بازرسی سبک استان انتخاب بجا و شایسته ای بود و تشکر از انتخاب ایشان به امید موفقیت های بیشتر.