کمیته های اصلی استان اصفهان

[کمیته های اصلی استان اصفهان] [کمیته های اصلی ا...

کمیته های اصلی استان اصفهان
کمیته های اصلی استان اصفهان

کمیته های اصلی استان اصفهان

کمیته های اصلی استان اصفهان

کمیته های اصلی استان اصفهان

کمیته های اصلی استان اصفهان
کمیته های اصلی استان اصفهان

بانوان استانهای مرکزی

2 نظر

مسعود کیانی فلاورجانی
مسعود کیانی فلاورجانی  ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ - ۱۴:۰۳:۲۷

این ورزش بسیار ورزش زیبا رای عاشقان مویی تای و mmaوufcمیباشد .من در رسته نیمه حرفه ای زیر نظر استاد مصطفی جمشیدی با سمت کمربند مشکی دان 5که رییس سبک mmaاستان اصفهان و مجتبی جمشیدی نماینده mmaشهرستان فلاورجان در طی چهار الی پنج سال در این رشته درحال اموزش و اماده سازی ورود به مسابقات کشوری و استانی هستم از بینندگان این نظر تقاضا دارم حتی برای امتحان این سبک از ورزش حتما چند جلسه اجرایی داشته باشند تا معنا و مفهوم ورزش mmaو مویی تای را در قلب خود جای دهند... با تشکر از استادان عزیزم مصطفی جمشیدی و مجتبی جمشیدی آدرس اینستاگرام ماx_m.sonami_x

مهدی تهرانی
مهدی تهرانی  ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۱۸:۵۰:۰۴

نظم مسابقاتتون گنده .من دارم ام ام ای اصل درس میبینم اون وقت شما هزار تا سرکش کردید. مثل فول.لایت و..