کمیته های اصلی استان اصفهان

کمیته های اصلی استان اصفهان
2 نظر

مسعود کیانی فلاورجانی
مسعود کیانی فلاورجانی  ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ - ۱۴:۰۳:۲۷

این ورزش بسیار ورزش زیبا رای عاشقان مویی تای و mmaوufcمیباشد .من در رسته نیمه حرفه ای زیر نظر استاد مصطفی جمشیدی با سمت کمربند مشکی دان 5که رییس سبک mmaاستان اصفهان و مجتبی جمشیدی نماینده mmaشهرستان فلاورجان در طی چهار الی پنج سال در این رشته درحال اموزش و اماده سازی ورود به مسابقات کشوری و استانی هستم از بینندگان این نظر تقاضا دارم حتی برای امتحان این سبک از ورزش حتما چند جلسه اجرایی داشته باشند تا معنا و مفهوم ورزش mmaو مویی تای را در قلب خود جای دهند... با تشکر از استادان عزیزم مصطفی جمشیدی و مجتبی جمشیدی آدرس اینستاگرام ماx_m.sonami_x

مهدی تهرانی
مهدی تهرانی  ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۱۸:۵۰:۰۴

نظم مسابقاتتون گنده .من دارم ام ام ای اصل درس میبینم اون وقت شما هزار تا سرکش کردید. مثل فول.لایت و..