کمیته فنی سال 1397

پیرو ابلاغ شیهان سیامک خرمی رئیس سبک افراد ذیل ...

کمیته فنی سال 1397

پیرو ابلاغ شیهان سیامک خرمی رئیس سبک افراد ذیل تا پایان سال 1397 عضو رسمی شورای عالی فنی سبک منصوب و مشغول به کار شدند

 1- حاج محمد ياران           //عضوء اصلی

2- مجتبی قربانعلی دولابی //عضوء اصلی

 3-   حامد ثقفی                   // عضوء اصلی

 4-سيد قادر علويي                //عضوء اصلی

 5-  حميد اهراميان             //عضوء اصلی

 6-خانم شريفي                  //عضوء اصلی

 7-مهدی ناجی                   //عضوء اصلی

8-روزبه رضائی                  // عضوء اصلی

9-عبداله سرشار                // عضوء اصلی

10- بهروز جهانگیریان              // عضوء اصلی


اعضاي محترم شوراي عالي فني

اين سبك در سال ١٣٩٧ به مدت 6 ماه به شرح ذيل منصوب و مشغول به كار شدند.

١- حاج محمد ياران

٢- حامد ثقفي

٣- مهدي خياباني

٤-  خانم شريفي

٥- سيد قادر علويي

٦- داود شريفي

٧- حميد اهراميان

٨-علي قيدي

٩-كيانوش زارعي

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...