کمیته فنی

اعضاي محترم شوراي عالي فني اين سبك در سال ١٣٩٧ ...

کمیته فنی

اعضاي محترم شوراي عالي فني

اين سبك در سال ١٣٩٧ به مدت يكسال به شرح ذيل منصوب و مشغول به كار شدند.

١- حاج محمد ياران

٢- حامد ثقفي

٣- مهدي خياباني

٤- محمد علي زكي خاني

٥- سيد قادر علويي

٦- داود شريفي

٧- حميد اهراميان

٨-علي قيدي

٩-كيانوش زارعي

١٠-خانم شريفي

 

 

 

 هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...