رئیس سبک

  34 سال سابقه ورزشی شروع ورزش از سال 1362  ( 1...

رئیس سبک

 

34 سال سابقه ورزشی شروع ورزش از سال 1362 

( 1982 32years of sport activity, beggining from )

 

تاریخ بنیان گذاری  سبک کیک جیتسو در ایران 1380

 (kick jitsu syle was founded in 2003 in IRAN)

 

عناوین

(headlines)

رئیس سبک کیک -جیتسو فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلا می ایران

president of kick jitsu of martial arts federation I.R.IRAN

 

تنها نماینده رسمی فدراسیون جهانی MMA در ایران و آسیا 

President IRAN & ASIA  of World Mixed Martial Arts Federation

 

عضوء شورای عالی فنی فدراسیون ورزشهای رزمی

دارای مدرک مربیگری ممتاز از فدراسیون ورزشهای رزمی  کشور

عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی MMA

عضو رسمی هئیت مدیره فدراسیون جهانی MMA

دارنده کمربند مشکی دان 8 هشت از فدراسیون جهانی WMMAF


قهرمان مسابقات جهانی MMA اوکراین-لویو 2016

MMA World Champion Ukrainian - Lviv 2016

 

(سازمان جهانی کیک -جیتسو اوکراین ( در ایران WKJF نماینده فدراسیون جهانی

n(World Kick Jitsu Federation)WKJF

representative in iran

 

در جهان ISWKBF رئیس سازمان جهانی سوپر ورلد کیک بو کسینگ

 Peresident of Super Word Kick-Boxing style

 

اولین نماینده رسمی سازمان جهانی دفاع شخصی سیستمای روسیه و

مبارزه کامبت روسیه در ایران

 

KICK-JITSU MMA در استایل AJJIF اولین عضو ایرانی در سازمان جهانی

The first Iranian member of AJJIF in MMA style

 

مدیر عامل و رئیس هیات مدیر ه مجمع حافظان ورزش و قهر ما نان سازمان مردم نهاد وزارت کشور

Chief Executive and Managing Director of sport and champions protectors NGO

 

دارای مدرک رسمی فیتنس از فدراسیون بدنساری جمهوری اسلامی ایران

having Fitness certificate from IRAN body building federation

 

رئیس کمیته بازرسی تشکل فدراسیون ورزشهای رز می سال 1387

Peresident of sport audit committee

 

رئیس کمیته بازرسی ویژه هئیت ورزشهای رزمی استان تهران

Peresident of special audit committee of martial arts federation of I.R.iran

 

دارنده مدرک کمربند مشکی دان 7 ، مر بیگرى درجه 1 و داورى درجه 1

از وزارت ورزش و فدراسیون ورزشهاى رزمى جمهورى اسلا مى ایران.

Owner of Black belt 7th dan  "A" degree coaching license from I.R. of Iran sport association and Martial Arts Federation of I.RAN

 

دارنده مدرک آسیب شناسی و روانشناسی و مدیریت ورزش و برنامه ریزی

Having sport pathology, psychology and sport management degree

 

. (WFKBF 2001) قهر مان مسابقات جهانى

فول کیک بو کسینگ جام جهانى قبرس و دارنده کمر بند طلا یى این دوره از مسابقات جهانى

Winner of world championship of WFKBF in Cyprus and owner of the golden belt of events in 2001

 

(روسیه ـ ارمنستان  2002) قهر مان مسابقات جهانى

Winner of(Greece,Turky)

 

یونان ،ترکیه دارنده کمر بند طلا یى این دوره از مسابقات. (z 2003) قهر مان مسابقات جهانى

owner of golden belt of the event in 2003

 

جو جیتسو ژاپن از کالیفر نیا AJJIF دارنده کمر بند مشکی دان 6 از سازمان جهانی

Black belt 6th dan from AJJIF California

 

قهر مان چند ین دوره مسابقات

کاراته شیتوریو ، کیو کو شین کاى کاراته ،کو نگ فو مایانا و قهر مان طلا یى چند ین دوره فول کنتاکت ایران.

Having boards of championship in shiturio karate,kiokoshin kay karate,kongfu toyama and the golden champ of several fullcontact events of Iran

 

نایب قهرمان مسابقات یالتا -اوکراین سال 2010  MMA 

second place in MMA championship, in 2010, yalta, ukraine.

 

قهرمان مسابقات  ایروان-ارمنستان 2011 MMA  

 first place in MMA in 2011, yerevan, Armenia (Armfc).

 

 نایب قهرمان مسابقات کامبت سامبو تاج فایترتاجیکستان 2014 (MMA)

 second place in combat sambo- Taj fighter (MMA) in 2014, Tajikistan

  

مربی رسمی انجمن پینت بال فدراسیون همگانی و

کاپیتان تیم پینت بال در مسابقات نواحی سپاه تهران

و قهرمان چندین دوره مسابقات پینت بال

the capitan of painthball team in guards areas Teran tournament

  


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!