آزمون های رسمی سبک در استان یزد

اطلاعيه به اطلاع كليه مربيان و نمايندگان محترم ...

آزمون های  رسمی سبک در استان یزد

اطلاعيه

به اطلاع كليه مربيان و نمايندگان محترم سبك ميرساند.

آزمون فني دان يك الي چهار

مربیگری درجه 3-2-1-

داوری درجه 3-2-1-

در دو بخش بانوان و آقایون 
طبق مجوز صادره از فدراسيون در استان اصفهان برگزار ميگردد

جهت ثبت با مدارك كامل مستقيم به دفتر سبك مراجعه نمائيد.هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...