انتصاب در شورای عالی فنی سبک سال97

اطلاعيه شماره يك طي حكمي از سوي شيهان سيامك خرم...

انتصاب در شورای عالی فنی سبک سال97

اطلاعيه شماره يك

طي حكمي از سوي شيهان سيامك خرمي رئيس سبك در كشور

اعضاي محترم شوراي عالي فني اين سبك در سال ١٣٩٧ به مدت يكسال به شرح ذيل منصوب و مشغول به كار شدند

١- حاج محمد ياران ٢- حامد ثقفي ٣- مهدي خياباني ٤- محمد علي زكي خاني ٥- سيد قادر علويي ٦- داود شريفي ٧- حميد اهراميان ٨-علي قيدي ٩-كيانوش زارعي ١٠-خانم شريفي


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!