کمیته های فعال اتباع قانونی افغانستان مقیم ایران

کمیته های فعال اتباع قانونی افغانستان مقیم ایران

کمیته های اصلی اتباع

کمیته های اصلی اتباع

١- رئیس محترم اتباع  .....سید ذبیح الله حسینی   موبایل : 09193526489 ٢- نائب رئیس اقایان ٣- نائب رئیس بانوان ٤- دبیر استان ٥-کمیته آموزش ٦-کمیته آزمون ٧-کمیته مسابقات ٨- کمیته داوران ٩- کمیته پزشکی ١٠-کمیته بسیج ١١- کمیته قضائی ١٢-کمیته همگانی ١٣-کمیته...

ادامه مطلب